Testledarutbildning för Räddningstjänstpersonal

Testledarutbildning för räddningstjänst vänder sig till personer som ska agera testledare på sin arbetsplats.

Enligt Arbetsmiljölagen är det arbetsgivarens ansvar att arbetstagaren som delegeras uppgifter har tillräcklig kompetens för uppgiften.

Testledarkursen löper över två dagar där fysiologi varvas med teori och praktik gällande testning av räddningstjänstpersonal.

Kostnaden  för den öppna utbildningen: 4 300 kr + moms/person. Logikostnad tillkommer. Enkelrum och middag: 1400 kr + moms.

(Pris: 20 000 + moms för en utbildning på plats hos kund med max 12 deltagare)

produktblad TL Mariestad oktober 2022 doc
Läs mer…

Funktionella arbetsgrupper

– Stimulerade medarbetare i tillåtande arbetslag

  

Innehåll:

–   Vad motiverar mej och vad motiverar andra?

–   Hur påverkar jag gruppen och tvärtom?

–   Kommunikation

–   Tydliga mål: Vad, hur, varför?

–   Förbättrat arbetsklimat med feedback

–   Förebygga konflikter, inte undvika dem!

 

Omfattning:  1 – 2 arbetsdagar. Tiden kan fördelas under året.

Plats: På er arbetsplats eller annat önskemål

 

 

 

Inspirationsföreläsning/ utbildning för tränare/ledare

Att leda en grupp i föreningslivet har många likheter med att att leda människor i arbetslivet. Samarbete, relationsmedvetenhet och kommunikation mellan ledargruppen, dem man leder och klubbstyrelsen är viktiga faktorer för att verksamheten ska fungera. Denna föreläsning ger en påminnelse om de grundläggande verktyg som finns för att nå framgång när det gäller att utveckla människor, bygga lag och som bonuseffekt nå goda resultat.

Vänder sig till tränare och ledare i föreningsverksamhet.

2-4 timmar, beroende på önskemål

Föreläsare: Kerstin Gustafsson

”Ny i arbetsledarrollen”

  –    Från arbetstagare till arbetsgivarrepresentant…

3 dagars grundläggande ledarskapsutbildning


Innehåll:

–   Den professionella lojaliteten

–   Kommunikation/Jargong

–   Att ge och att ta feed-back

–   Att leda andra, få individen att ”växa”

–   Grupp-process

–   Strength Deployment Inventory

–   Självkännedom  Styrkor/Svagheter, att leda mig själv

–   Chefsskap + Ledarskap =Ledning

–   Problemlösare eller problemfinnare?

–   Utvecklande ledarskap som modell

–   Föredöme, ansvar, motivera, konfrontera

                                           

Pris:       6 200 kr + moms/deltagare  Inkluderar kursavgift,  kursmaterial, lunch och fika. (Anmäler ni fler från samma organisation/företag så erhålls 500 kr i rabatt/deltagare)

(Ev övernattningskostnad tillkommer)

 

 

 

 

Personlig värdegrund men gemensamma normer?

Personlig värdegrund men gemensamma normer…….

-en hjärntvätt i politisk korrekthet, eller?

Var och en har rätt att ha sin personlig värdegrund men vi måste förhålla oss till lagar och regler och på arbetsplatsen får vi faktiskt betalt för att upprätthålla ett normsystem. Hur fungerar detta egentligen? eller gör det inte det?

Föreläsning 2,5 timmar

Föreläsare: Kerstin Gustafsson

Bolum Ledarskap

Bolum Ledarskap är en processutbildning som löper över ett års tid……

Vid  fyra tillfällen á tre dagar är det kursträffar där vi använder oss av konceptutbildningar, föreläsningar, grupp- och individuell handledning och coaching. Deltagarna kommer att få en ökad självkännedom och relationsmedvetenhet. En förbättrad förmåga till kommunikation, konflikthantering och förmåga att se organisationskulturer och strukturer.

Målet är ett utvecklat ledarskap där utbildningen och kursupplevelser startar processer hos den enskilde. Mellan träffarna hålls processen igång med bland annat hemuppgifter som redovisas vid nästa tillfälle. En synergi effekt blir det nätverk gruppen skapar, där kursdeltagarna kan hämta stöd och kraft, även efter kurs årets slut.

 

Läs mer på:

http://www.bolumledarskap.se

”Inre drivkraft” – vad motiverar mej och vad motiverar andra

 

Innehåll:

 • Vad motiverar mej och vad motiverar andra?

 • Hur påverkar jag gruppen och hur påverkar den mej?

 • Kan personliga styrkor bli till svagheter?

 • Finns det befogade konflikter?

 • Strength Deployment Inventory (SDI) , ett verktyg i arbetsgruppen

 

Omfattning: 2,5 timmar inkluderat paus

”Ett utvecklande ledarskap”

– Få människor att prestera utöver förväntan

Innehåll:
 • Presentation av Försvarshögskolans ledarskapsmodell
 • Vad påverkar mitt ledarskap?
 • Hur  påverkar mitt ledarskap gruppen/individen?

Omfattning: 2, 5 timmar inkluderat paus


Utvecklande Kick-Off

Friskare, tryggare och mer motiverade medarbetare

Vad motiverar dina anställda?

Bjud dina medarbetare på en utvecklande dag som inleds med en lättsam kortkurs i självkännedom,
kommunikation och grupputveckling.

Självklart inmundigas god mat och fika under dagen som, till exempel, kan avslutas med ett avslappnat spabad eller en klurig och lekfull gruppaktivitet. Valet är ert!

Omfattning:       En heldag, 8-12 timmar. Minst 8 deltagare

Plats:                 Vristulvens Äventyrs Center eller enligt kundens önskemål

Pris:                   Beroende på antal deltagare och val av aktivitet och mat (ca pris 1 200 kr/person + moms)

 

Ledarskapsutveckling Räddningstjänst

Behovet av ledarskapsutbildningar finns alltid och i alla organisationer. Anslagsutbildningarna som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap  erbjuder har fokus på det operativa ledarskapet. När det gäller att leda i stationstjänst så tillgodoses inte det utbildningsbehovet på samma sätt. Utbildning med syftet att skapa en effektivare arbetsplats där onödiga konflikter, bristande kommunikation och beslutsvånda minskas.

Vi har lång och god erfarenhet av att jobba med räddningstjänstpersonal. Vi är beredda att lyssna och vara bollplank för era utvecklingsbehov. Därefter skräddarsyr vi en utbildning som passar era ledare och medarbetare.  Antal dagar styrs efter era resurser och era önskemål.

Naturligtvis utför vi utbildningen på plats hos er om så önskas.

 

Vardagsjuridik för skolpersonal

”En lärarkollega blir dömd till 18 000 kr i skadestånd för ett ”nackagrepp” på en elev. De flesta som jobbar inom skolvärlden förstår och kan föreställa sig vilka omständigheter som föregått händelsen. Vi stöttar och ger medkännande.

-Det kunde ju lika gärna varit jag, är en tanke som poppar upp.

När jag kommer hem och återberättar detta för min sambo, som har ett förflutet inom säkerhetsbranschen, så är han inte lika förstående.

– Vad hade du väntat dej?” blir kommentaren.

Jag avfärdar det först med att min sambo inte är insatt i skolvärlden. Men detta är inte första gången vi haft meningsskiljaktigheter angående incidenter i skolan. Kan det vara så att jag som lärare/skolpersonal inte är tillräckligt insatt i det juridiska?”

Vilka rättigheter och skyldigheter har vi egentligen?

Innehåll:

 • Envarsrätten
 • Nödvärn
 • Nöd
 • Diskrimineringslagen
 • Ordningsregler

Föreläsningen bygger på fakta och tolkningar av ovannämnda lagar och föreskrifter. Det varvas med rollspel hämtade från vardagshändelser i skolans värld. Vi tar upp Era upplevelser från olika situationer och reder ut dem med hjälp av juridiken.

Målgrupp:      Rektorer, lärare, övrig skolpersonal

Tidsåtgång:  4 – 8 timmar

Utvecklande Ledarskap

Utvecklande Ledarskap är ett koncept utformat av Försvarshögskolan.

2 + 1 dag

”Att få en människa att prestera mer än man har förväntat sig, med hjälp av sitt ledarskap” Känns det lockande?

Kursen ger en 360 graders bedömning av deltagarens ledarskap. De som gör bedömningen är personer i samma, lägre och högre nivå i organisationen. Deltagaren gör en självskattning och Försvarshögskolan gör en sammanställning och utifrån denna skapar deltagaren en individuell utvecklingsplan.

Det utvecklande ledarskapet  presenteras som modell och konsekvenser av olika ledarskap diskuteras.

Den individuella utvecklingsplan som skapas följs upp dag 3 och revideras eventuellt.
Utbildningen vänder sig till arbetsledaren såväl som högsta chefen.

Så här beskriver Försvarshögskolan utbildningen Utvecklande Ledarskap

SDI – Strength Deployment Inventory

SDI – Strength Deployment Inventory, en kurs på 1-2 dagar och det handlar om att få en ökad relationsmedvetenhet.

Utbildningen ger en ökad självinsikt om vad som motiverar mej, vad som är mina drivkrafter. Detta kan ge en förklaring till varför jag beter mej som jag gör. Kursen går också in på mina styrkor och svagheter, konfliktförlopp och träning på att ge och ta feedback.

Passar ALLA människor och arbetsgrupper. Den ökade förståelsen, även för andras drivkrafter och beteenden, ger ökade möjligheter till att arbetsmiljön förbättras och därmed kan effektiviteten komma att öka genom bland annat lägre sjukfrånvaro, bättre kommunikation och färre ouppklarade konflikter.

Dessutom är det en kul utbildning:)

 

Varför utvecklar vissa snabbare ett missbruk än andra?

En halvdags utbildning om Alkoholprevention.

18 % av alla svenska män utvecklar någon gång, under sin livstid, ett alkoholmissbruk. Siffran för kvinnor är 6-7 % men den siffran är ständigt stigande.

Utbildningen ger svar på varför vissa människor utvecklar ett missbruk ”enklare” än andra. Inte genom att använda pekpinnar utan genom att presentera fakta.

Deltagarna får de faktorer som behövs för att göra en personlig riskinventering gällande alkohol.

Denna utbildning passar alla vuxna, för egen del och för sin omgivning, om man är förälder, arbetskamrat, ledare mm.

PERSONAL tränare

PERSONAL tränare innebär att TräningsVerkstan kommer ut till ert företag eller organisation och utför ett personalhälsoarbete.

Eller är det kanske du som chef, företagsägare som åsidosatt den egna hälsan framför företagets väl och ve som behöver lite stöd och motivation för att komma igång med träningen.

Vi jobbar på plats hos er för att spara tid och pengar. Hur många timmar och tillfällen varierar från kund till kund.

 

Exempel på det ”lilla upplägget”

 • Konditionstest som kick-off. Vägning och mätning om personen önskar.
 • Tränings- och kostråd
 • Individuella träningsprogram
 • Motivation och coaching via mail och telefon vid behov
 • Uppföljning efter 3 månader med en ny konditionstest på ergometercykel.

Exempel på tilläggstjänster

 • Träningsverkstan kommer till er kontinuerligt 2-8 timmar/gång. Kan vara som personlig tränare, gruppträning, coachingsamtal eller varför inte utbildning/föreläsning. Vi är en resurs ni kan använda för att driva ert hälsoarbete framåt.

En kick-off i jämställdhetsarbetet!

Denna halvdag syftar till att starta processen, att få deltagarna att ta på sig Genusglasögonen.

Jämställdhet är ett kunskapsområde och därför bygger vi utbildningen på fakta som kan ställas för eller emot individens föreställningar. Utbildningen ger verktyg för att utvecklas, den ger också en uppfattning om vilket ansvar var och en har när det står klart vilken påverkan deltagarna har på omgivningen (familj, arbete och fritid).

4 timmar fyllda med reflektioner, ställningstagande och skratt!

Läs mer Jämställdhet Start