Testledarutbildning för Räddningstjänstpersonal

”Testledarutbildning för räddningstjänsten” vänder sig till personer som ska agera testledare på sin arbetsplats. Plats: Mariestad

Enligt Föreskriften Systematiskt arbetsmiljöarbete är det arbetsgivarens ansvar att arbetstagaren som delegeras uppgifter har tillräcklig kompetens för detta.

Testledarkursen löper över två dagar där fysiologi varvas med teori och praktik gällande testning av räddningstjänstpersonal.

Kostnaden  för den öppna utbildningen: 4 500 kr + moms/person.

Eventuell logikostnad tillkommer. Enkelrum på Hotell Vänerport och middag: 1 600 kr + moms.

Produktblad Testledarutbildning Mariestad november 2024

(Utbildningen kan också genomföras på plats hos kund. Kostnaden är 20 000 kr + moms, milersättning, och ev boende. Max 12-18 deltagare beroende på tillgången på antal Rullband)

Läs mer…

Funktionella arbetsgrupper

– Stimulerade medarbetare i tillåtande arbetslag

  

Innehåll:

–   Vad motiverar mej och vad motiverar andra?

–   Hur påverkar jag gruppen och tvärtom?

–   Kommunikation

–   Tydliga mål: Vad, hur, varför?

–   Förbättrat arbetsklimat med feedback

–   Förebygga konflikter, inte undvika dem!

 

Omfattning:  1 – 2 arbetsdagar. Tiden kan fördelas under året.

Plats: På er arbetsplats eller annat önskemål

 

 

 

Inspirationsföreläsning/ utbildning för tränare/ledare

Att leda en grupp i föreningslivet har många likheter med att att leda människor i arbetslivet. Samarbete, relationsmedvetenhet och kommunikation mellan ledargruppen, dem man leder och klubbstyrelsen är viktiga faktorer för att verksamheten ska fungera. Denna föreläsning ger en påminnelse om de grundläggande verktyg som finns för att nå framgång när det gäller att utveckla människor, bygga lag och som bonuseffekt nå goda resultat.

Vänder sig till tränare och ledare i föreningsverksamhet.

2-4 timmar, beroende på önskemål

Föreläsare: Kerstin Gustafsson

”Ny i arbetsledarrollen”

  –    Från arbetstagare till arbetsgivarrepresentant…

3 dagars grundläggande ledarskapsutbildning

 

Innehåll:

–   Den professionella lojaliteten

–   Kommunikation/Jargong

–   Att ge och att ta feed-back

–   Att leda andra, få individen att ”växa”

–   Grupp-process

–   Strength Deployment Inventory

–   Självkännedom  Styrkor/Svagheter, att leda mig själv

–   Chefsskap + Ledarskap =Ledning

–   Problemlösare eller problemfinnare?

–   Utvecklande ledarskap som modell

–   Föredöme, ansvar, motivera, konfrontera

                                           

Bolum Ledarskap

Bolum Ledarskap är en processutbildning som löper över ett års tid……

Vid  fyra tillfällen á tre dagar är det kursträffar där vi använder oss av konceptutbildningar, föreläsningar, grupp- och individuell handledning och coaching. Deltagarna kommer att få en ökad självkännedom och relationsmedvetenhet. En förbättrad förmåga till kommunikation, konflikthantering och förmåga att se organisationskulturer och strukturer.

Målet är ett utvecklat ledarskap där utbildningen och kursupplevelser startar processer hos den enskilde. Mellan träffarna hålls processen igång med bland annat hemuppgifter som redovisas vid nästa tillfälle. En synergi effekt blir det nätverk gruppen skapar, där kursdeltagarna kan hämta stöd och kraft, även efter kurs årets slut.

 

Läs mer på:

http://www.bolumledarskap.se

”Inre drivkraft” – vad motiverar mej och vad motiverar andra

 

Innehåll:

 • Vad motiverar mej och vad motiverar andra?

 • Hur påverkar jag gruppen och hur påverkar den mej?

 • Kan personliga styrkor bli till svagheter?

 • Finns det befogade konflikter?

 • Strength Deployment Inventory (SDI) , ett verktyg i arbetsgruppen

 

Omfattning: 2,5 timmar inkluderat paus

”Ett utvecklande ledarskap”

– Få människor att prestera mer än förväntat….

Innehåll:
 • Presentation av Försvarshögskolans ledarskapsmodell
 • Vad påverkar mitt ledarskap?
 • Hur  påverkar mitt ledarskap gruppen/individen?

Omfattning: 2, 5 timmar inkluderat pausLedarskapsutveckling Räddningstjänst

Behovet av ledarskapsutbildningar finns alltid och i alla organisationer. Anslagsutbildningarna som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap  erbjuder har fokus på det operativa ledarskapet. När det gäller att leda i stationstjänst så tillgodoses inte det utbildningsbehovet på samma sätt. Utbildning med syftet att skapa en effektivare arbetsplats där onödiga konflikter, bristande kommunikation och beslutsvånda minskas.

Vi har lång och god erfarenhet av att jobba med räddningstjänstpersonal. Vi är beredda att lyssna och vara bollplank för era utvecklingsbehov. Därefter skräddarsyr vi en utbildning som passar era ledare och medarbetare.  Antal dagar styrs efter era resurser och era önskemål.

Naturligtvis utför vi utbildningen på plats hos er om så önskas.

 

Utvecklande Ledarskap

Utvecklande Ledarskap är ett koncept utformat av Försvarshögskolan.

2 + 1 dag

”Att få en människa att prestera mer än man har förväntat sig, med hjälp av sitt ledarskap” Känns det lockande?

Kursen ger en 360 graders bedömning av deltagarens ledarskap. De som gör bedömningen är personer i samma, lägre och högre nivå i organisationen. Deltagaren gör en självskattning och Försvarshögskolan gör en sammanställning och utifrån denna skapar deltagaren en individuell utvecklingsplan.

Det utvecklande ledarskapet  presenteras som modell och konsekvenser av olika ledarskap diskuteras.

Den individuella utvecklingsplan som skapas följs upp dag 3 och revideras eventuellt.
Utbildningen vänder sig till arbetsledaren såväl som högsta chefen.

SDI – Strength Deployment Inventory

SDI – Strength Deployment Inventory, en kurs på 1-2 dagar och det handlar om att få en ökad relationsmedvetenhet.

Utbildningen ger en ökad självinsikt om vad som motiverar mej, vad som är mina drivkrafter. Detta kan ge en förklaring till varför jag beter mej som jag gör. Kursen går också in på mina styrkor och svagheter, konfliktförlopp och träning på att ge och ta feedback.

Passar ALLA människor och arbetsgrupper. Den ökade förståelsen, även för andras drivkrafter och beteenden, ger ökade möjligheter till att arbetsmiljön förbättras och därmed kan effektiviteten komma att öka genom bland annat lägre sjukfrånvaro, bättre kommunikation och färre ouppklarade konflikter.

Dessutom är det en kul utbildning:)

 

PERSONAL tränare

PERSONAL tränare innebär att TräningsVerkstan kommer ut till ert företag eller organisation och utför ett personalhälsoarbete.

Eller är det kanske du som chef, företagsägare som åsidosatt den egna hälsan framför företagets väl och ve som behöver lite stöd och motivation för att komma igång med träningen.

Vi jobbar på plats hos er för att spara tid och pengar. Hur många timmar och tillfällen varierar från kund till kund.

 

Exempel på det ”lilla upplägget”

 • Konditionstest som kick-off. Vägning och mätning om personen önskar.
 • Tränings- och kostråd
 • Individuella träningsprogram
 • Motivation och coaching via mail och telefon vid behov
 • Uppföljning efter 3 månader med en ny konditionstest på ergometercykel.

Exempel på tilläggstjänster

 • Träningsverkstan kommer till er kontinuerligt 2-8 timmar/gång. Kan vara som personlig tränare, gruppträning, coachingsamtal eller varför inte utbildning/föreläsning. Vi är en resurs ni kan använda för att driva ert hälsoarbete framåt.