Inspirationsföreläsning/ utbildning för tränare/ledare

Att leda en grupp i föreningslivet har många likheter med att att leda människor i arbetslivet. Samarbete, relationsmedvetenhet och kommunikation mellan ledargruppen, dem man leder och klubbstyrelsen är viktiga faktorer för att verksamheten ska fungera. Denna föreläsning ger en påminnelse om de grundläggande verktyg som finns för att nå framgång när det gäller att utveckla människor, bygga lag och som bonuseffekt nå goda resultat.

Vänder sig till tränare och ledare i föreningsverksamhet.

2-4 timmar, beroende på önskemål

Föreläsare: Kerstin Gustafsson