Testledarutbildning för Räddningstjänstpersonal

”Testledarutbildning för räddningstjänsten” vänder sig till personer som ska agera testledare på sin arbetsplats. Plats: Mariestad

Enligt Arbetsmiljölagen är det arbetsgivarens ansvar att arbetstagaren som delegeras uppgifter har tillräcklig kompetens för uppgiften.

Testledarkursen löper över två dagar där fysiologi varvas med teori och praktik gällande testning av räddningstjänstpersonal.

Kostnaden  för den öppna utbildningen: 4 500 kr + moms/person.

Eventuell logikostnad tillkommer. Enkelrum på Hotell Vänerport och middag på ”KingFisher”: 1500 kr + moms.

Produktblad TL Mariestad oktober 2023 doc

(Utbildningen kan också genomföras på plats hos kund. Kostnaden är 20 000 kr + moms, milersättning, ev boende, med max 12-18 deltagare beroende på tillgång på antal Rullband)