Testledarutbildning för Räddningstjänstpersonal

Testledarutbildning för räddningstjänst vänder sig till personer som ska agera testledare på sin arbetsplats. Plats: Mariestad

Enligt Arbetsmiljölagen är det arbetsgivarens ansvar att arbetstagaren som delegeras uppgifter har tillräcklig kompetens för uppgiften.

Testledarkursen löper över två dagar där fysiologi varvas med teori och praktik gällande testning av räddningstjänstpersonal.

Kostnaden  för den öppna utbildningen: 4 300 kr + moms/person.

Logikostnad tillkommer. Enkelrum och middag på ”Sill och Dynamit”: 1500 kr + moms.

(Kostnaden är 20 000 kr + moms, milersättning, ev boende för en utbildning, på plats hos kund, med max 12 deltagare)

Produktblad TL Mariestad mars 2023 doc