Testledarutbildning för Räddningstjänstpersonal

Testledarutbildning för räddningstjänst vänder sig till personer som ska agera testledare på sin arbetsplats.

Enligt Arbetsmiljölagen är det arbetsgivarens ansvar att arbetstagaren som delegeras uppgifter har tillräcklig kompetens för uppgiften.

Testledarkursen löper över två dagar där fysiologi varvas med teori och praktik gällande testning av räddningstjänstpersonal.

Kostnaden  för den öppna utbildningen: 4 300 kr + moms/person. Logikostnad tillkommer.

(Pris: 20 000 + moms för en utbildning på plats hos kund  med max 12 deltagare)

Produktblad TL höst 2020