Testledarutbildning för Räddningstjänstpersonal

”Testledarutbildning för räddningstjänsten” vänder sig till personer som ska agera testledare på sin arbetsplats. Plats: Mariestad

Enligt Föreskriften Systematiskt arbetsmiljöarbete är det arbetsgivarens ansvar att arbetstagaren som delegeras uppgifter har tillräcklig kompetens för detta.

Testledarkursen löper över två dagar där fysiologi varvas med teori och praktik gällande testning av räddningstjänstpersonal.

Kostnaden  för den öppna utbildningen: 4 500 kr + moms/person.

Eventuell logikostnad tillkommer. Enkelrum på Hotell Vänerport och middag: 1 600 kr + moms.

Produktblad Testledarutbildning Mariestad november 2024

(Utbildningen kan också genomföras på plats hos kund. Kostnaden är 20 000 kr + moms, milersättning, och ev boende. Max 12-18 deltagare beroende på tillgången på antal Rullband)