Funktionella arbetsgrupper

– Stimulerade medarbetare i tillåtande arbetslag

  

Innehåll:

–   Vad motiverar mej och vad motiverar andra?

–   Hur påverkar jag gruppen och tvärtom?

–   Kommunikation

–   Tydliga mål: Vad, hur, varför?

–   Förbättrat arbetsklimat med feedback

–   Förebygga konflikter, inte undvika dem!

 

Omfattning:  1 – 2 arbetsdagar. Tiden kan fördelas under året.

Plats: På er arbetsplats eller annat önskemål