Utvecklande Ledarskap

Utvecklande Ledarskap är ett koncept utformat av Försvarshögskolan.

2 + 1 dag

”Att få en människa att prestera mer än man har förväntat sig, med hjälp av sitt ledarskap” Känns det lockande?

Kursen ger en 360 graders bedömning av deltagarens ledarskap. De som gör bedömningen är personer i samma, lägre och högre nivå i organisationen. Deltagaren gör en självskattning och Försvarshögskolan gör en sammanställning och utifrån denna skapar deltagaren en individuell utvecklingsplan.

Det utvecklande ledarskapet  presenteras som modell och konsekvenser av olika ledarskap diskuteras.

Den individuella utvecklingsplan som skapas följs upp dag 3 och revideras eventuellt.
Utbildningen vänder sig till arbetsledaren såväl som högsta chefen.