”Ny i arbetsledarrollen”

  –    Från arbetstagare till arbetsgivarrepresentant…

3 dagars grundläggande ledarskapsutbildning

 

Innehåll:

–   Den professionella lojaliteten

–   Kommunikation/Jargong

–   Att ge och att ta feed-back

–   Att leda andra, få individen att ”växa”

–   Grupp-process

–   Strength Deployment Inventory

–   Självkännedom  Styrkor/Svagheter, att leda mig själv

–   Chefsskap + Ledarskap =Ledning

–   Problemlösare eller problemfinnare?

–   Utvecklande ledarskap som modell

–   Föredöme, ansvar, motivera, konfrontera