”Ett utvecklande ledarskap”

– Få människor att prestera mer än förväntat….

Innehåll:
  • Presentation av Försvarshögskolans ledarskapsmodell
  • Vad påverkar mitt ledarskap?
  • Hur  påverkar mitt ledarskap gruppen/individen?

Omfattning: 2, 5 timmar inkluderat paus