Bolum Ledarskap

Bolum Ledarskap är en processutbildning som löper över ett års tid……

Vid  fyra tillfällen á tre dagar är det kursträffar där vi använder oss av konceptutbildningar, föreläsningar, grupp- och individuell handledning och coaching. Deltagarna kommer att få en ökad självkännedom och relationsmedvetenhet. En förbättrad förmåga till kommunikation, konflikthantering och förmåga att se organisationskulturer och strukturer.

Målet är ett utvecklat ledarskap där utbildningen och kursupplevelser startar processer hos den enskilde. Mellan träffarna hålls processen igång med bland annat hemuppgifter som redovisas vid nästa tillfälle. En synergi effekt blir det nätverk gruppen skapar, där kursdeltagarna kan hämta stöd och kraft, även efter kurs årets slut.

 

Läs mer på:

http://www.bolumledarskap.se