Ledarskapsutveckling Räddningstjänst

Behovet av ledarskapsutbildningar finns alltid och i alla organisationer. Anslagsutbildningarna som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap  erbjuder har fokus på det operativa ledarskapet. När det gäller att leda i stationstjänst så tillgodoses inte det utbildningsbehovet på samma sätt. Utbildning med syftet att skapa en effektivare arbetsplats där onödiga konflikter, bristande kommunikation och beslutsvånda minskas.

Vi har lång och god erfarenhet av att jobba med räddningstjänstpersonal. Vi är beredda att lyssna och vara bollplank för era utvecklingsbehov. Därefter skräddarsyr vi en utbildning som passar era ledare och medarbetare.  Antal dagar styrs efter era resurser och era önskemål.

Naturligtvis utför vi utbildningen på plats hos er om så önskas.