SDI – Strength Deployment Inventory

SDI – Strength Deployment Inventory, en kurs på 1-2 dagar och det handlar om att få en ökad relationsmedvetenhet.

Utbildningen ger en ökad självinsikt om vad som motiverar mej, vad som är mina drivkrafter. Detta kan ge en förklaring till varför jag beter mej som jag gör. Kursen går också in på mina styrkor och svagheter, konfliktförlopp och träning på att ge och ta feedback.

Passar ALLA människor och arbetsgrupper. Den ökade förståelsen, även för andras drivkrafter och beteenden, ger ökade möjligheter till att arbetsmiljön förbättras och därmed kan effektiviteten komma att öka genom bland annat lägre sjukfrånvaro, bättre kommunikation och färre ouppklarade konflikter.

Dessutom är det en kul utbildning:)