”Inre drivkraft” – vad motiverar mej och vad motiverar andra

 

Innehåll:

  • Vad motiverar mej och vad motiverar andra?

  • Hur påverkar jag gruppen och hur påverkar den mej?

  • Kan personliga styrkor bli till svagheter?

  • Finns det befogade konflikter?

  • Strength Deployment Inventory (SDI) , ett verktyg i arbetsgruppen

 

Omfattning: 2,5 timmar inkluderat paus