Personlig värdegrund men gemensamma normer?

Personlig värdegrund men gemensamma normer…….

-en hjärntvätt i politisk korrekthet, eller?

Var och en har rätt att ha sin personlig värdegrund men vi måste förhålla oss till lagar och regler och på arbetsplatsen får vi faktiskt betalt för att upprätthålla ett normsystem. Hur fungerar detta egentligen? eller gör det inte det?

Föreläsning 2,5 timmar

Föreläsare: Kerstin Gustafsson