En kick-off i jämställdhetsarbetet!

Denna halvdag syftar till att starta processen, att få deltagarna att ta på sig Genusglasögonen.

Jämställdhet är ett kunskapsområde och därför bygger vi utbildningen på fakta som kan ställas för eller emot individens föreställningar. Utbildningen ger verktyg för att utvecklas, den ger också en uppfattning om vilket ansvar var och en har när det står klart vilken påverkan deltagarna har på omgivningen (familj, arbete och fritid).

4 timmar fyllda med reflektioner, ställningstagande och skratt!

Läs mer Jämställdhet Start