Varför utvecklar vissa snabbare ett missbruk än andra?

En halvdags utbildning om Alkoholprevention.

18 % av alla svenska män utvecklar någon gång, under sin livstid, ett alkoholmissbruk. Siffran för kvinnor är 6-7 % men den siffran är ständigt stigande.

Utbildningen ger svar på varför vissa människor utvecklar ett missbruk ”enklare” än andra. Inte genom att använda pekpinnar utan genom att presentera fakta.

Deltagarna får de faktorer som behövs för att göra en personlig riskinventering gällande alkohol.

Denna utbildning passar alla vuxna, för egen del och för sin omgivning, om man är förälder, arbetskamrat, ledare mm.